fbpx

BAYİLİK-FRANCHISE SÖZLEŞMELERİ DEVREDİLEBİLİR Mİ ?

Ülkemizde sürekli yaygınlaşan franchise modeli yani bayilik sözleşmelerinin franchise alan taraf olan bayi açısından başkalarına devrinin mümkün olup olmadığı konusu çoğu zaman taraflar arasında sorun doğurmaktadır. Makalemizde bayinin ya da franchise’ın sözleşmeyi ve işletmesini başkasına devri konusunu inceleyeceğiz. Ayrıca devir ile ilgili kısa bilgiler paylaşıyor olacağız. Öncelikle belirtelim ki franchise verenler devir yapabilmekte ve zaten çoğu franchise sözleşmesinde de bu yönde hüküm ve maddeler bulunmaktadır. Sorun bayinin/franchise’ın devir etmek istemesi zaman yaşanmakta, franchise verenler devre izin vermemekte ve franchise sözleşmesindeki devir yasağı maddelerini de gerekçe gösterebilmektedir. Bazı franchisor’lar ise hızlıca devir etmek isteyebilir. Bu tamamen içinde bulunduğunuz sektörle alakalı.

BAYİLİK / FRANCHİSE DEVRİ

Bayiliğin devri sözleşme ile birlikte kurulan işyerinin bir başkasına devridir. Bu şekilde yapılacak devirden sonra devralan şahıs veya firma franchise sözleşmesinde taraf olacak, franchise verenin muhatabı olacak ve işyerini tüm hak ve borçları ile devralıp işletmeye devam edecektir.

BAYİLİK / FRANCHİSE DEVRİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

Sözleşmeye dayalı olarak bir işletmenin, yönetim ve organizasyon ile dağıtım veya pazarlama teknolojileri gibi konularda bilgi ve desteğini almak suretiyle bu işletmenin mal veya hizmetinin satışı üzerindeki imtiyaz hakkını bedel, bölge ve süre gibi belirli şartlar ve sınırlamalar dâhilinde kullanan bağımsız ticari işletmeyi,’’ ifade eder denilerek aslında kısa ve öz bir biçimde franchise tanımı ilk kez mevzuata girmiştir.

Mevzuatımızda franchise ve bayilerin hakları konusunda temel noktalarda dahi düzenlemeler hala yoktur ve bu doğrultuda devir konusunda da yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu yüzden franchise devir ile ilgili işlemlere başlamadan önce ana markanıza’a (franchisor’a) ve bir avukat’a danışmanız, ardından devir süreci ile ilgili profesyonel bir destek almanız.